Nezáväzná objednávka čistenia panelov FVE

  • Technológia čistenia:

  •  Umývanie panelov tlakovou vodou za použitia špeciálnych rotačných kartáčov určených na umývanie solárnych panelov + použitie demineralizovanej vody a špeciálneho čistiaceho prostriedku na solárne panely.

Meno a priezvisko:
Firma:
Ulica, Mesto:
Telefón:
E-mail:
Typ elektrárne
Miesto inštalácie FVE:
Stupeň znečistenia:
Rok spustenia:
Plocha panelov v m2:
Druh panelov: