Vynikajúce 3D sieťovanie

EVASAFE™ je unikátna zmes


  • Vysoká hustota sieťovania medzi polymérovými reťazcami v porovnaní s inými generickými fóliami na báze EVA
  • Reťazce sa začínajú chemicky väzbiť pri teplote od 110˚C do 140˚C
  • Výsledkom je pevná a stabilná štruktúra, ktorá sa už nikdy znova neroztopí

Vynikajúce 3D sieťovanie prináša Vynikajúce optické vlastnosti & Stabilné optické vlastnosti – aj po mnohých rokoch


  • Adhézia kohézia

  • Adhézia (priľnavosť)

  • Vysoká priľnavosť medzi EVASAFE™ a sklom
  • Stabilita priľnavosti medzi sklom a molekulami EVASAFE™
  • Kohézia (súdržnosť)

  • Vnútorná tuhosť EVASAFE™
  • Vysoká priľnavá sila medzi molekulami EVA