Izolačné sklo - dvojsklo a trojsklo


Izolačné sklá sú zložené z dvoch (izolačné dvojsklo) alebo troch (izolačné trojsklo) tabúľ skla v hrúbkach a druhoch zodpovedajúcich funkčným, mechanickým a estetickým nárokom, ktorých vzdialenosť vymedzuje rôzne široký dutý dištančný profil naplnený vysúšacím prostriedkom - molekulovým sitom.

 • Izolačné dvojsklo sa líši predovšetkým spôsobom a miestom svojho využitia. Naša ponuka zahŕňa izolačné dvojsklo aj trojsklo rôznych vlastností vrátane špeciálnych typov.
 • Izolačné okná a zasklenie

 • Kľúčovou funkciou dvojskiel a trojskiel v základnom prevedení je tepelná izolácia. Náhradou jedného zo skiel možno pridať rôzne ďalšie doplňujúce funkcie, ako je zosilnená tepelná izolácia, protislnečné funkcie, zvuková izolácia, bezpečnosť alebo tiež dekoratívnosť.
 • TOPTHERM je vysoko hodnotné izolačné dvojsklo novej generácie, ktoré spĺňa vysoké požiadavky účinnej tepelnej izolácie.
 
Izolačné sklo
 • Aby mohlo izolačné sklo plniť rozmanité funkcie, kombinujú sa rôzne druhy skiel, čím možno zabezpečiť: zosilnenú tepelnú izoláciu, zvukovo izolačnú funkciu, bezpečnostnú funkciu a protislnečné funkciu.
 • V prípade rozbitia, rozbité izolačné sklo zaistíme a v najkratšej dobe osadíme novým izolačným sklom. Cenník dvojskiel, trojskiel je individuálny podľa rozmeru a zloženia.

 • Izolačné dvojsko

 • Spojenie tabúľ skla a dištančného profilu je zabezpečené adhéznym, trvale plastickým tmelom, vonkajší obvod  skla a dištančného profilu je vyplnený trvale pružným dvojzložkovým tmelom. Je zaručená vysoká odolnosť proti mechanickému namáhaniu.
 • Izolačné sklá sa používajú na zasklievanie otvorových konštrukcií stavieb pre priaznivé bezpečnostné, tepelnoizolačné a zvukovo-izolačné vlastnosti. Dôležitými veličinami u izolačného skla sú súčiniteľ prechodu tepla Ug, ktorý predstavuje mieru straty tepla z priestoru W/m2.K, svetelná priepustnosť Tv a celková priepustnosť slnečného žiarenia g, ktoré sa dostáva cez okná do miestnosti.
 • Kombinácia skiel dovoľuje zvýrazňovať prednosti rôznych typov skla, ale aj usmerňovať vplyv slnečného spektra a vyhovieť rôznym funkčným vlastnostiam.
 • Štandardne sa používajú hliníkové dištančné profily, ktoré najmä v zimnom období spôsobujú svojou dobrou tepelnou vodivosťou tepelný most, čoho dôsledkom môže byť tvorba kondenzátu, najmä na spodnom okraji izolačného skla. Je možné si vybrať dištančný profil z ušľachtilých teplo nevodivých materiálov a vytvoriť tzv. teplý okraj „WARM EDGE“ izolačného skla, a tým zvýšiť teplotu tvorby kondenzátu na spodnom okraji izolačného skla.
 • Pri požiadavkách na zvýšené mechanické a tepelné namáhanie sa používa v skladbe izolačného skla kalené sklo (ESG). Na šikmé zasklenie sa doporučuje použiť lepené sklo (VSG).
 • Správnym výberom okenného skla môžete:

 • Výrazne znížiť náklady na vykurovanie
 • Zaistiť príjemnú klímu bytu aj v blízkosti okien
 • Chrániť svoj ​​dom pred nevítanými návštevníkmi
 • Chrániť sa pred úrazom v dôsledku prasknutia skla
 • Redukovať hluk v dome
 • Zabrániť nadmernému ohrievaniu priestorov bytu slnečnými lúčmi
 • Izolačné dvojsklá prepustia viac slnka, izolačné trojsklo lepšie izoluje

 • Čo je teda výhodnejšie? Vymeniť okná v dome za okná s izolačnými dvojsklami, alebo trojsklami? Izolačné okná s dvojsklami prepúšťajú prostredníctvom menšieho množstva skiel v porovnaní s trojsklami do vnútra viac slnečného žiarenia, tepelné výnosy sú vyššie, do interiéru preniká väčšie množstvo tepla z vonku. Oproti tomu izolačné okná s trojsklami majú väčšie množstvo skiel, vďaka ktorým má okno menšiu hodnotu koeficientu Uw a prepúšťa teda menej tepla von z domu.
 
 • Izolačné sklá tvary:

 • Tvary izolačných skiel môžu byť pravidelné i nepravidelné. Plocha izolačného skla môže byť opticky delená okrasnými deliacimi mriežkami,umiestnenými v medzitabuľovom priestore v rôznych šírkach, ich kombináciách a farebných odtieňoch. 
 • Izolačné sklá sa vyrábajú z:

 • plaveného skla Planibel
 • tepelnoizolačného skla Planibel TOP N
 • protislnečného skla s reflexnou alebo absorpčnou charakteristikou
 • Planibel farbený v hmote, Stopsol, Stopray, Sunergy atď.
 • ornamentného skla
 • pieskovaného skla, potlačeného skla a taveného skla
 • Bezpečnostné skla

 • vrstveného (VSG)
 • kaleného
 • Rezy izolačnými sklami:

 • Izolačné trojsklo je veľmi úspešným riešením úspory tepla. Svoje uplatnenie nájdu najmä pri nízkoenergetických, pasívnych domov a ďalej u tých zákazníkov, ktorí vyžadujú len tie najlepšie tepelnoizolačné parametre.
 • Izolačné trojsklo - výhody:

 • zvyšujú nezanedbateľným spôsobom ako úsporu tepla, tak zvukovú izoláciu
 • podstatne obmedzujú rosenie skiel z vnútornej strany
 • zvýšený pocit bezpečia

 • Na základe vašich požiadaviek vám bude spracovaný návrh pre izolačné sklá všetkých možných štandardných prevedeniach.

Cenová ponuka - Izolačné skla
Meno:
E-mail:
Telefón:
Správa:

 
Izolačné dvojsko