Výroba skla - SGG Swisspacer


Izolačné dvojsklá sa už viac ako 30 rokov vyrábajú s kovovým vymedzovacím rámčekom, väčšinou z hliníka. Vplyvom veľmi vysokej tepelnej vodivosti hliníka sa v okraji izolačného dvojskla vytvorí enormne vodivý tepelný most. Dôsledkom tepelného mosta je častý výskyt skvapalnenej vlhkosti na okraji okna, strata pohodlia a nevítané tepelné straty. 

  •  
  • Z vyššie uvedených dôvodov sa pri dvojsklách zvyšuje význam tzv. ,,teplej hrany“. K najvyvinutejším riešeniam v tomto odbore sa radí SGG SWISSPACER. Straty cez tepelný most v okrajovej oblasti dvojskiel sa jeho použitím znížia o 50 až 60 %. 
  •  
  •  
  • Príčinou zníženia tepelných strát je extrémne nízky koeficient tepelnej vodivosti rámika SGG SWISSPACER. Vymedzovací rámik je vyrobený z kompozitného plastu so sklenenými vláknami s tepelnou vodivosťou menšou ako 0,2 W/mK – 1000 x menšou ako pri hliníku (200W/mK). Takto sú tepelné mosty podstatne obmedzované. Izolačné dvojsklá s rámikom SGG SWISSPACER vykazujú omnoho vyššiu teplotu vnútornej tabule na jej okraji, čo znižuje výskyt kondenzácie. Tým sa zvyšuje životnosť predovšetkým drevených rámov a obmedzuje vznik zdraviu škodlivých plesňových kultúr. 
 
výroba skla

  • Pretože rámik SGG SWISSPACER má taký istý tvar ako klasický hliníkový, je možné ho používať pre také isté typy dvojskiel. Spojovacie rošty SGG Swisspacer zaručujú presnú pravouhlosť, čo v spojení s matným povrchom pôsobí veľmi dobrým estetickým dojmom. Rámiky je možné dosať v rôznych farbách. Klasický rámik má metalický povrch, zatiaľ čo SGG Swisspacer je možné vyrobiť v rôznych farbách tak, že dobre ladí s farbou rámov, tesnením alebo kovaním okna. Všetky ponúkané farebné odtiene sú vyvinuté so zárukou farebnej stálosti – musia prejsť testom odolnosti proti UV žiareniu. 
  • SGG Swisspacer ponúka na trhu izolačných dvojskiel modernú ,,teplú hranu“ s extrémne nízkou tepelnou vodivosťou a výraznými estetickými prednosťami.

Sklo je číra hmota, ktorá sa vytvára na umelecké a úžitkové spracovanie. Základné suroviny na výrobu skla sú kremičitý piesok, sóda, potaš, vápenec. 

  • Tieto suroviny sa miesia a tavia v peciach na sklovinu, ktorá sa tvaruje buď ručne sklárskou píšťalou, alebo sa už strojovo, lisuje, valcuje a leje. Pri výrobe skla sa výrobky ochladia a zdobia sa brúsením, rezaním, rytím, leptaním, maľovaním a zlátením. 
 
výroba skla VAK