Štrukturálne využitie skla fasádneho skla

Systémy bodových úchytov pre sklo

Súčasná architektúra vytvára stále pôsobivejšie fasádne koncepty. Sklo sa v týchto konceptoch často používa ako nosný prvok. Architektonicky atraktívne riešenie je poskytované bodovými zádržnými systémami. Na rozdiel od bežných nosných konštrukcií a štrukturálnych zasklievacích systémov tieto systémy nezahŕňajú rozsiahle prepojenie so spodnou konštrukciou. Čo je na jednej strane výhodou, pokiaľ ide o dizajn, na druhej strane kladie vysoké nároky na výrobcu kovovej konštrukcie a dodávateľa skla.

Záťaž na bodovo držanom skle sa prenáša cez bodové držiaky priamo na nosnú konštrukciu.

Všetci, ktorí sú zapojení do projektu, musia pracovaťs rozmerovou presnosťou.

Konštrukčné a výrobné tolerancie spolu so stavebnými a teplotnými dilatáciami musia byť prispôsobené.

Prvky musia zodpovedať konštrukčným požiadavkám.

Aplikácie skla použitím bodových úchytov

Presklenie výťahov

Fasády

Schody, balkónové balustrády a prístrešky

Deliace steny

Autobusové zastávky

Výhody aplikácie bodových úchytov

Jednoduchá montáž skla

Po osadení skla stále nastaviteľné

Ľahké čistenie vďaka zapusteným držiakom

Kompatibilné s každou nosnou štruktúrou

Ukážky

Fasády zo skla pôsobia noblesne, elegantne, ľahko a veľmi moderne, na vysoko lesklých plochách sa odrážajú okolité budovy, krajina, obloha, a vďaka tomu tiež ľahšie splynú s prostredím.

Fasádne systémy zo skla

Presklená fasáda vytvorí vonkajší izolačný plášť budovy, ktorý dokonalo oddelí vyhrievaný interiér od vonkajšieho prostredia a dodá mu panoramatický výhľad a dostatok svetla. VAK ponúka riešenia šité na mieru projektom, ktoré vyžadujú špeciálne aplikácie skla  s použitím bodových úchytov, ktoré sú vhodné na presklenie výťahových šácht, presklenie fasády, deliace steny, schody či autobusové zástávky.

Vyžiadajte si

cenovú ponuku

Potrebujete poradiť?

Zavolajte nám