TopTherm Plus SunShield

Minimalizovaný prestup slnečnej energie

Riadenie vstupu slnečnej energie funguje primárne na princípe odrážania slnečného žiarenia čím znižuje prestup energie do interiérov. Povlaky sa preto optimalizujú takým spôsobom, že napriek nízkej priepustnosti energie zostáva prenos svetla čo najvyšší.Pri identifikácii regulácie slnečného žiarenia u zasklenia zohráva kľúčovú úlohu hodnota g. Čím nižšia je hodnota g, tým nižšia je priepustnosť energie a rýchlosť prehrievania.

Požiadavky na solárnu reguláciu a tepelnú izoláciu môžu byť splnené kombináciou skiel TopTherm SunShieldTopTherm Plus.

Technická špecifikácia

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Reflexia
LR % (±2)
TopTherm Plus SunShield Neutral 6 - 16AR - 41,1463813
TopTherm Plus SunShield Svetlomodrý6 - 16AR - 41,1443621
TopTherm Plus SunShield Modrý 6 - 16AR - 41,1272328
TopTherm Plus SunShield Striebro 6 - 16AR - 41,1191729

AR = Argón, KR = Kryptón, Ug = súčiniteľ tepelnej priepustnosti, LT = svetelný činiteľ prestupu svetla, g = súčiniteľ celkovej priepustnosti slnečného žiarenia, 
LR = vonkajšia reflexia svetla

Určené hodnoty sú platné pre vertikálnu inštaláciu. Rozmerové tolerancie a výrobné možnosti podľa aktuálnych podmienok. Výňatok z celkového výrobného programu, možné vyrobiť aj iné kombinácie. Viac na www.vak.sk/kontakt.

Technické údaje tu uvedené sú platné v čase tlače a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Hodnoty sa vzťahujú k údajom dodávateľov alebo sú získané v nezávislých skúšobniach v súlade s platnými normami.

Vyžiadajte si

cenovú ponuku

Potrebujete poradiť?

Zavolajte nám