TABUĽKY

Technické špecifikácie izolačných skiel

Tepelná izolácia

TopTherm Plus - štandardná tepelná izolácia

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Reflexia
LR % (±2)
TopTherm Plus4 - 12AR - 41,3806213
TopTherm Plus4 - 14AR - 41,2806213
TopTherm Plus4 - 16AR - 41,1806213
TopTherm Plus4 - 10AR - 4 - 10AR - 40,8704918
TopTherm Plus4 - 12AR - 4 - 12AR - 40,7704918
TopTherm Plus4 - 14AR - 4 - 14AR - 40,6704918
TopTherm Plus4 - 14KR - 4 - 14KR - 40,5704918
TopTherm Plus4 - 16AR - 4 - 16AR - 40,6704918
TopTherm Plus4 - 18AR - 4 - 18AR - 40,5704918

TopTherm Plus Pure - tepelná izolácia s prirodzenou farebnou neutralitou

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Reflexia
LR % (±2)
TopTherm Plus Pure4 - 12AR - 41,3826412
TopTherm Plus Pure4 - 14AR - 41,2826412
TopTherm Plus Pure4 - 16AR - 41,1826412
TopTherm Plus Pure4 - 10AR - 4 - 10AR - 40,8745314
TopTherm Plus Pure4 - 12AR - 4 - 12AR - 40,7745314
TopTherm Plus Pure4 - 14AR - 4 - 14AR - 40,6745314
TopTherm Plus Pure4 - 14KR - 4 - 14KR - 40,5745314
TopTherm Plus Pure4 - 16AR - 4 - 16AR - 40,6745314
TopTherm Plus Pure4 - 18AR - 4 - 18AR - 40,5745314

TopTherm Plus EcoHeat - multifunkčná tepelná izolácia so zvýšeným tepelným ziskom

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Reflexia
LR % (±2)
TopTherm Plus EcoHeat4 - 12AR - 4 - 12AR - 40,8736218
TopTherm Plus EcoHeat4 - 12KR - 4 - 12KR - 40,6736218
TopTherm Plus EcoHeat4 - 14AR - 4 - 14AR - 40,7736218
TopTherm Plus EcoHeat4 - 14KR - 4 - 14KR - 40,6736218
TopTherm Plus EcoHeat4 - 16AR - 4 - 16AR - 40,7736218

Solárna ochrana

TopTherm Plus SunShield - minimalizovaný prestup slnečnej energie

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Reflexia
LR % (±2)
TopTherm Plus SunShield Neutral 6 - 16AR - 41,1463813
TopTherm Plus SunShield Svetlomodrý6 - 16AR - 41,1443621
TopTherm Plus SunShield Modrý 6 - 16AR - 41,1272328
TopTherm Plus SunShield Striebro 6 - 16AR - 41,1191729

TopTherm Plus SunShield Duo - kombinácia dobrej solárnej ochrany a optimálnej tepelnej izolácie (pre dvojsklá) 

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Reflexia
LR % (±2)
TopTherm SunShield DUO 74/426 - 16AR - 41,0744212
TopTherm SunShield DUO 70/406 - 16AR - 41,1724212
TopTherm SunShield DUO 70/356 - 16AR - 41,0703714
TopTherm SunShield DUO 61/326 - 16AR - 41,0613413
TopTherm SunShield DUO 60/276 - 16AR - 41,0602713
TopTherm SunShield DUO 51/266 - 16AR - 41,0512716
TopTherm SunShield DUO Striebro 48/35 T6 - 16AR - 41,1483546
TopTherm SunShield DUO 41/216 - 16AR - 41,0412218
TopTherm SunShield DUO Striebro 32/21 T6 - 16AR - 41,1322119

Zvuková izolácia

TopTherm Plus ZeroNoise - štandardná zvuková izolácia

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
LT%
g
LR%
Vzduchová nepriezvučnosť
RW v dB
Spektrum prispôsobenia
C;Ctr
TopTherm Plus ZeroNoise 30/244 - 16AR - 41,1*30-1; -4
TopTherm Plus ZeroNoise 34/28 6 - 16AR - 61,1*34-2; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 35/32 8 - 16AR - 81,1*35-2; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 36/26 6 - 16AR - 41,1*36-1; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 37/28 8 - 16AR - 41,1*37-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 37/3610 - 16AR - 101,1*37-1; -3
TopTherm Plus ZeroNoise 38/30 8 - 16AR - 61,1*38-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 40/3210 - 16AR - 61,1*40-2; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 41/3610 - 20AR - 61,2*41-2; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 33/36 4 - 12AR - 4 - 12AR - 40,7*33-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 36/38 6 - 12AR - 4 - 12AR - 40,7*36-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 37/44 8 - 14AR - 4 - 14AR - 40,6*37-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 39/40 8 - 12AR - 4 - 12AR - 40,7*39-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 39/42 8 - 12AR - 4 - 12AR - 60,7*39-1; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 41/4410 - 12AR - 4 - 12AR - 60,7*41-2; -5

*Hodnoty g, LT a LR  sa líšia v závislosti od použitého povlaku

TopTherm Plus ZeroNoise SC - zvuková izolácia Silence

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
LT%
g
LR%
Vzduchová nepriezvučnosť
RW v dB
Spektrum prispôsobenia
C;Ctr
TopTherm Plus ZeroNoise SC 37/27 8 VSG SC - 14AR - 41,2*37-1; -5
TopTherm Plus ZeroNoise SC 38/29 8 VSG SC - 16AR - 41,1*38-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 40/31 8 VSG SC - 16AR - 61,1*40-3; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 41/33 8 VSG SC - 16AR - 81,1*41-2; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 42/35 8 VSG SC - 20AR - 61,2*42-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 43/37 8 VSG SC - 20AR - 8 1,2*43-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 44/35 8 VSG SC - 16AR - 101,1*44-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 45/37 8 VSG SC - 18AR - 101,2*45-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 47/3812 VSG SC - 16AR - 8 VSG SC1,1*47-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 49/4212 VSG SC - 20AR - 8 VSG SC1,2*49-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 50/42 8 VSG SC - 20AR - 12 VSG SC1,2*50-2; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 41/43 8 VSG SC - 12AR - 4 - 12AR - 60,7*41-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 42/45 8 VSG SC - 12AR - 4 - 12AR - 80,7*42-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 43/49 8 VSG SC - 14AR - 4 - 14AR - 80,6*43-2; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 46/508VSGSC-14AR-4-14AR-8VSGSC0,6*46-2; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 47/508VSGSC-12AR-6-12AR-10vsgsc0,7*47-2; -7

*Hodnoty g, LT a LR  sa líšia v závislosti od použitého povlaku

Bezpečnosť

TopTherm Secure - bezpečnostné sklo, TopTherm Plus Secure - tepelná izolácia v kombinácii s bezpečnostným sklom

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Hrúbka prvku
mm
TopTherm Secure
TopTherm Secure P1A33.1 / 33.2 6,5 / 7
TopTherm Secure P2A44.2 8,5
TopTherm Secure P3A44.3 9
TopTherm Secure P4A33.4 / 44.47,5 / 9,5
TopTherm Secure P5A44.6/55.6/66.610 / 12 / 14
TopTherm Secure P6B_15
TopTherm Secure P7B_ 22
TopTherm Secure P8B_ 27
TopTherm Plus Secure
TopTherm Plus Secure P1A 7 - 16AR - 41,2785727
TopTherm Plus Secure P2A9 - 16AR - 41,2785729
TopTherm Plus Secure P3A9 - 16AR - 41,2785729
TopTherm Plus Secure P4A10 - 16AR - 41,2785630
TopTherm Plus Secure P5A12 - 16AR - 41,2785632
TopTherm Plus Secure P6B15 - 16AR - 61,2734837
TopTherm Plus Secure P7B17 - 16AR - 61,2734839
TopTherm Plus Secure P8B27 - 16AR - 61,2714349

Legenda: AR = Argón, KR = Kryptón, Ug = súčiniteľ tepelnej priepustnosti, LT = svetelný činiteľ prestupu svetla, g = súčiniteľ celkovej priepustnosti slnečného žiarenia, LR = vonkajšia reflexia svetla, RW = index vzduchovej nepriezvučnosti, C;Ctr = spektrum hodnôt prispôsobenia, VSG = vrstvené bezpečnostné sklo, VSG SC = vrstvené bezpečnostné sklo so zlepšenými zvukovo-izolačnými vlastnosťami

Určené hodnoty sú platné pre vertikálnu inštaláciu. Rozmerové tolerancie a výrobné možnosti podľa aktuálnych podmienok. Výňatok z celkového výrobného programu, možné vyrobiť aj iné kombinácie. Viac na www.vak.sk/kontakt.

Technické údaje tu uvedené sú platné v čase tlače a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Hodnoty sa vzťahujú k údajom dodávateľov alebo sú získané v nezávislých skúšobniach v súlade s platnými normami.

Vyžiadajte si

cenovú ponuku

Potrebujete poradiť?

Zavolajte nám