TopTherm Plus ZeroNoise SC

Inovatívna zvuková izolácia skla účinne zvyšuje komfort v domácnosti i na pracovisku vďaka vynikajúcemu výkonu nepriezvučnej fólie. Aplikácia tejto transparentnej fólie poskytuje všetky bezpečnostné výhody vrstveného bezpečnostného skla.

Technická špecifikácia

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
LT%
g
LR%
Vzduchová nepriezvučnosť
RW v dB
Spektrum prispôsobenia
C;Ctr
TopTherm Plus ZeroNoise SC 37/27 8 VSG SC-14AR-41,2*37-1; -5
TopTherm Plus ZeroNoise SC 38/29 8 VSG SC-16AR-41,1*38-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 40/31 8 VSG SC-16AR-61,1*40-3; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 41/33 8 VSG SC-16AR-81,1*41-2; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 42/35 8 VSG SC-20AR-61,2*42-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 43/37 8 VSG SC-20AR-8 1,2*43-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 44/35 8 VSG SC-16AR-101,1*44-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 45/37 8 VSG SC-18AR-101,2*45-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 47/3812 VSG SC-16AR-8 VSG SC1,1*47-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 49/4212 VSG SC-20AR-8 VSG SC1,2*49-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 50/42 8 VSG SC-20AR-12 VSG SC1,2*50-2; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 41/43 8 VSG SC-12AR-4-12AR-60,7*41-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 42/45 8 VSG SC-12AR-4-12AR-80,7*42-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 43/49 8 VSG SC-14AR-4-14AR-80,6*43-2; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 46/50 8VSGSC-14AR-4-14AR-8VSGSC0,6*46-2; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 47/50 8VSGSC-12AR-6-12AR-10vsgsc0,7*47-2; -7

AR = Argón, Ug = súčiniteľ tepelnej priepustnosti, LT = svetelný činiteľ prestupu svetla, g = súčiniteľ celkovej priepustnosti slnečného žiarenia, LR = vonkajšia reflexia svetla, RW = index vzduchovej nepriezvučnosti, C;Ctr = spektrum hodnôt prispôsobenia, VSG SC = vrstvené bezpečnostné sklo so zlepšenými zvukovo-izolačnými vlastnosťami

* g, LT a LR hodnoty sa líšia v závislosti od použitého povlaku

Určené hodnoty sú platné pre vertikálnu inštaláciu. Rozmerové tolerancie a výrobné možnosti podľa aktuálnych podmienok. Výňatok z celkového výrobného programu, možné vyrobiť aj iné kombinácie. Viac na www.vak.sk/kontakt.

Technické údaje tu uvedené sú platné v čase tlače a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Hodnoty sa vzťahujú k údajom dodávateľov alebo sú získané v nezávislých skúšobniach v súlade s platnými normami.

Vyžiadajte si

cenovú ponuku

Potrebujete poradiť?

Zavolajte nám