Tvrdené bezpečnostné sklo


Bežné izolačné sklo môže pri rozbití spôsobiť i ťažké zranenia. Na zasklenie výplní dverí, sklených stien, pre stropné zasklenie a pod., má preto izolačné bezpečnostné sklo TOPTHERM rozhodujúci význam.

 • Sklo tepelno tvrdené

 • Bezpečnostné sklo je tepelne spevnené, aby bola zvýšená jeho odolnosť voči tepelným a mechanickým šokom.
 • Cieľom použitia týchto skiel je ochrana zdravia a majetku v náročných podmienkach použitia jednoduchých i izolačných skiel.
 • Tvrdené sklo

 • Izolačné bezpečnostné sklá
 • Tvrdené sklo - použitie

 • Tvrdené bezpečnostné sklo sa používa všade tam, kde sú kladené zvýšené nároky na bezpečnosť. Tvrdené sklo je doporučené kaliť pri použití fasádneho zasklenia.
 • Lepené bezpečnostné sklo

 • Bezpečnostné sklo je tvorené dvoma, prípadne aj viac sklenenými tabuľami spojenými bezpečnostnou fóliou. V prípade prasknutia niektorej z tabúľ dochádza k poškodeniu či deštrukcii skla, nie však ku zničeniu fólie. Lepené bezpečnostné sklá sa používajú predovšetkým ako mechanická zábrana proti násilnému vniknutiu, prepadu osôb a ako nepriestrelné sklá.

 • Bezpečnostné sklá využitie:

 • celosklenené dvere, steny, sprchové kúty, výplne zábradlí,
 •  nábytkové a interiérové ​​sklo - stolové dosky, pulty, bary, police, dvierka,
 • bezpečnostné sklo v stavebníctve a priemysle - použitie do dverí a kabín žeriavov, riadiacich dispečingov, telefónnych kabín, zastávok
 • protihlukové steny pre cesty aj železnice
 • sklo pred krb a krbové kachle
 • v izolačných dvojsklách sa používa ako vonkajšie (vrchné sklo) hlavne v šikmom zasklení striech alebo vo fasádach
 • Bezpečnostné veľkoplošné sklo

 • Ani u veľkoplošných presklení nie je potrebné sa vzdať bezpečnosti. Účinnú ochranu pred vlámaním a nebezpečenstvom poranenia v oblasti bývania a práce poskytuje bezpečnostné sklo. V prevedení ako vrstvené bezpečnostné sklo zostáva aj po pokuse o vlámanie sklo v ráme a nevznikne žiadny otvor pre vniknutie dovnútra. Tým sa môže zabrániť ďalšej škode spôsobenej náhodným páchateľom.
 
 • Bezpečnostné sklá sa delia na tvrdené a lepené sklá. Vždy by sa mali používať v kombinácii s bezpečnostnými prvkami kovania, aby ako celok okno splnilo Vaše bezpečnostné požiadavky.
 • Možné kombinácie skiel

 • kombinácia s tvrdeným sklom - tvrdené sklo je štvornásobne pevnejšie než bežné sklo rovnakej hrúbky proti zaťaženiu vetrom a tepelnej námahe. Pri deštrukcii skla vznikajú malé neostré úlomky.
 • kombinácia so sklom vrstveným - znižuje riziko poranenia osôb (úlomky skla zostávajú prichytené na plastovej fólii), zvyšuje bezpečnosť (ochrana proti krádeži, t.z. rozbitie alebo prestrelenie). Prispieva k stlmeniu hluku. Sortiment týchto izolačných skiel sa ďalej rozširuje možnosťou kombinovať ich s farebnými fóliami priehľadnými, nepriehľadnými alebo farebnými v odtieňoch RALa reflexnými sklami.
 • kombinácia so sklom s drôtenou vložkou - integrita a stabilita skla zostáva rovnako zachovaná v prípade pôsobenia ohňa. Pri požiari je zabránené rozširovaniu plameňov a splodín horenia ( požiarna odolnosť ).
 • Tvrdené bezpečnostné sklo

 • je tepelne spracované floatové sklo, ktoré získava po procese tepelnej úpravy nové rozloženie vnútorného napätia. Po zohriatí na teplotu približne 620 °C a následného ochladenia vzduchovou sprchou zostáva jeho vnútorná časť teplá a na povrchu dochádza  k prudkému ochladeniu. Po tepelnej úprave zostane vo vnútri ťažné pnutie, zatiaľ čo na povrchu vznikne tlakové napätie. Takéto rozloženie napätia má vplyv na podstatnú  zmenu vlastností  skla, tvrdené bezpečnostné sklo získa odolnosť proti nárazu, zvýši sa jeho pevnosť a tepelná odolnosť. Pri rozbití dochádza ku vzniku veľkého množstva malých neostrých častí, pri ktorých je riziko poranenia znížené na minimum.
 • Bezpečnostné sklá sa využívajú ochranu hlavne osôb a majetku pred zranením rozbitým sklom a ochranu pred hodenými predmetmi, násilným útokom alebo zbraňami. Obyčajné sklo po rozbití sa rozbije na viacero dlhých a ostrých úlomkov, ktoré môžu spôsobiť vážne až smrteľné poranenia. Bezpečnostné sklo sa rozdeľuje podľa toho, ako sa úlomky rozpadnú a podľa druhu použitia v zmysle bezpečnostných predpisov.

bezpečnostné sklá

 • Bezpečnostné sklo - bezpečný domov

bezpečnostné sklo - bezpečný domov
 
 • Okrem ochrany pred zranením, bezpečnostné tvrdené sklo tiež chráni pred krádežou a vandalizmom. Ochranné zasklenie zahrňuje izolačné sklá v kombinácii so sklom tvrdeným, vrstveným, sklom s drôtenou vložkou, alebo v kombinácii s bezpečnostnou kovovou mriežkou. Pri tomto type musí byť použité špeciálne zasklenie do hĺbky 34 mm.
 • V dnešnej dobe by sme si stavebníctvo nevedeli predstaviť bez skla ako stavebného materiálu. Špeciálne navrhnuté moderné priestranné budovy s prirodzeným svetlom si vyžadujú funkčný sklenený materiál.
 • Vrstvené bezpečnostné sklo sa inštaluje do výkladných skríň obchodov, dverí, okien a viacvrstvové sklá sa používajú ako nepriestrelné a pochôdzne, ako schodnice, alebo celé presklené plochy podláh.

 • Bezpečnostné sklo ako jediný materiál, nerozlíšiteľný od normálneho skla, zahŕňa viaceré rôzne požiadavky moderných okien, ako napríklad získanie slnečnej energie, reguláciu svetla, konzerváciu slnečnej energie, pričom bezpečnostné sklá poskytujú bezpečie obyvateľom budovy a samotnej budove.
 • Na základe vašich požiadaviek vám bude spracovaný návrh pre bezpečnostné sklá všetkých možných štandardných prevedeniach.


Cenová ponuka - bezpečnostné sklo
Meno:
E-mail:
Telefón:
Správa:

 
tvrdené bezpečnostné sklo