VAK LOGO

Tabuľky

Technické špecifikácie izolačných skiel

celosklene_konstrtukcie

TopTherm Plus – štandardná tepelná izolácia

 
Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Reflexia
LR % (±2)
TopTherm Plus4 – 12AR – 41,3806213
TopTherm Plus4 – 14AR – 41,2806213
TopTherm Plus4 – 16AR – 41,1806213
TopTherm Plus4 – 10AR – 4 – 10AR – 40,8704918
TopTherm Plus4 – 12AR – 4 – 12AR – 40,7704918
TopTherm Plus4 – 14AR – 4 – 14AR – 40,6704918
TopTherm Plus4 – 14KR – 4 – 14KR – 40,5704918
TopTherm Plus4 – 16AR – 4 – 16AR – 40,6704918
TopTherm Plus4 – 18AR – 4 – 18AR – 40,5704918

 

TopTherm Plus Pure – tepelná izolácia s prirodzenou farebnou neutralitou

 

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Reflexia
LR % (±2)
TopTherm Plus Pure4 – 12AR – 41,3826412
TopTherm Plus Pure4 – 14AR – 41,2826412
TopTherm Plus Pure4 – 16AR – 41,1826412
TopTherm Plus Pure4 – 10AR – 4 – 10AR – 40,8745314
TopTherm Plus Pure4 – 12AR – 4 – 12AR – 40,7745314
TopTherm Plus Pure4 – 14AR – 4 – 14AR – 40,6745314
TopTherm Plus Pure4 – 14KR – 4 – 14KR – 40,5745314
TopTherm Plus Pure4 – 16AR – 4 – 16AR – 40,6745314
TopTherm Plus Pure4 – 18AR – 4 – 18AR – 40,5745314

 

TopTherm Plus EcoHeat – multifunkčná tepelná izolácia so zvýšeným tepelným ziskom

 
Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Reflexia
LR % (±2)
TopTherm Plus EcoHeat4 – 12AR – 4 – 12AR – 40,8736218
TopTherm Plus EcoHeat4 – 12KR – 4 – 12KR – 40,6736218
TopTherm Plus EcoHeat4 – 14AR – 4 – 14AR – 40,7736218
TopTherm Plus EcoHeat4 – 14KR – 4 – 14KR – 40,6736218
TopTherm Plus EcoHeat4 – 16AR – 4 – 16AR – 40,7736218

TopTherm Plus SunShield – minimalizovaný prestup slnečnej energie

 

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Reflexia
LR % (±2)
TopTherm Plus SunShield Neutral6 – 16AR – 41,1463813
TopTherm Plus SunShield Svetlomodrý6 – 16AR – 41,1443621
TopTherm Plus SunShield Modrý6 – 16AR – 41,1272328
TopTherm Plus SunShield Striebro6 – 16AR – 41,1191729

 

TopTherm Plus SunShield Duo – kombinácia dobrej solárnej ochrany a optimálnej tepelnej izolácie (pre dvojsklá) 

 
Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Reflexia
LR % (±2)
TopTherm SunShield DUO 74/426 – 16AR – 41,0744212
TopTherm SunShield DUO 70/406 – 16AR – 41,1724212
TopTherm SunShield DUO 70/356 – 16AR – 41,0703714
TopTherm SunShield DUO 61/326 – 16AR – 41,0613413
TopTherm SunShield DUO 60/276 – 16AR – 41,0602713
TopTherm SunShield DUO 51/266 – 16AR – 41,0512716
TopTherm SunShield DUO Striebro 48/35 T6 – 16AR – 41,1483546
TopTherm SunShield DUO 41/216 – 16AR – 41,0412218
TopTherm SunShield DUO Striebro 32/21 T6 – 16AR – 41,1322119
 

TopTherm Plus ZeroNoise – štandardná zvuková izolácia

 

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
LT%
g
LR%
Vzduchová nepriezvučnosť
RW v dB
Spektrum prispôsobenia
C;Ctr
TopTherm Plus ZeroNoise 30/244 – 16AR – 41,1*30-1; -4
TopTherm Plus ZeroNoise 34/286 – 16AR – 61,1*34-2; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 35/328 – 16AR – 81,1*35-2; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 36/266 – 16AR – 41,1*36-1; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 37/288 – 16AR – 41,1*37-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 37/3610 – 16AR – 101,1*37-1; -3
TopTherm Plus ZeroNoise 38/308 – 16AR – 61,1*38-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 40/3210 – 16AR – 61,1*40-2; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 41/3610 – 20AR – 61,2*41-2; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 33/364 – 12AR – 4 – 12AR – 40,7*33-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 36/386 – 12AR – 4 – 12AR – 40,7*36-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 37/448 – 14AR – 4 – 14AR – 40,6*37-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 39/408 – 12AR – 4 – 12AR – 40,7*39-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 39/428 – 12AR – 4 – 12AR – 60,7*39-1; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 41/4410 – 12AR – 4 – 12AR – 60,7*41-2; -5

*Hodnoty g, LT a LR  sa líšia v závislosti od použitého povlaku

 

TopTherm Plus ZeroNoise SC – zvuková izolácia Silence

 
Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
LT%
g
LR%
Vzduchová nepriezvučnosť
RW v dB
Spektrum prispôsobenia
C;Ctr
TopTherm Plus ZeroNoise SC 37/278 VSG SC – 14AR – 41,2*37-1; -5
TopTherm Plus ZeroNoise SC 38/298 VSG SC – 16AR – 41,1*38-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 40/318 VSG SC – 16AR – 61,1*40-3; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 41/338 VSG SC – 16AR – 81,1*41-2; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 42/358 VSG SC – 20AR – 61,2*42-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 43/378 VSG SC – 20AR – 81,2*43-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 44/358 VSG SC – 16AR – 101,1*44-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 45/378 VSG SC – 18AR – 101,2*45-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 47/3812 VSG SC – 16AR – 8 VSG SC1,1*47-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 49/4212 VSG SC – 20AR – 8 VSG SC1,2*49-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 50/428 VSG SC – 20AR – 12 VSG SC1,2*50-2; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 41/438 VSG SC – 12AR – 4 – 12AR – 60,7*41-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 42/458 VSG SC – 12AR – 4 – 12AR – 80,7*42-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 43/498 VSG SC – 14AR – 4 – 14AR – 80,6*43-2; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 46/508VSGSC-14AR-4-14AR-8VSGSC0,6*46-2; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 47/508VSGSC-12AR-6-12AR-10vsgsc0,7*47-2; -7

*Hodnoty g, LT a LR  sa líšia v závislosti od použitého povlaku

TopTherm Secure – bezpečnostné sklo, TopTherm Plus Secure – tepelná izolácia v kombinácii s bezpečnostným sklom

 
Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Hrúbka prvku
mm
TopTherm Secure     
TopTherm Secure P1A33.1 / 33.2   6,5 / 7
TopTherm Secure P2A44.2   8,5
TopTherm Secure P3A44.3   9
TopTherm Secure P4A33.4 / 44.4   7,5 / 9,5
TopTherm Secure P5A44.6/55.6/66.6   10 / 12 / 14
TopTherm Secure P6B_   15
TopTherm Secure P7B_   22
TopTherm Secure P8B_   27
TopTherm Plus Secure     
TopTherm Plus Secure P1A7 – 16AR – 41,2785727
TopTherm Plus Secure P2A9 – 16AR – 41,2785729
TopTherm Plus Secure P3A9 – 16AR – 41,2785729
TopTherm Plus Secure P4A10 – 16AR – 41,2785630
TopTherm Plus Secure P5A12 – 16AR – 41,2785632
TopTherm Plus Secure P6B15 – 16AR – 61,2734837
TopTherm Plus Secure P7B17 – 16AR – 61,2734839
TopTherm Plus Secure P8B27 – 16AR – 61,2714349

 

Legenda: AR = Argón, KR = Kryptón, Ug = súčiniteľ tepelnej priepustnosti, LT = svetelný činiteľ prestupu svetla, g = súčiniteľ celkovej priepustnosti slnečného žiarenia, LR = vonkajšia reflexia svetla, RW = index vzduchovej nepriezvučnosti, C;Ctr = spektrum hodnôt prispôsobenia, VSG = vrstvené bezpečnostné sklo, VSG SC = vrstvené bezpečnostné sklo so zlepšenými zvukovo-izolačnými vlastnosťami

 

Určené hodnoty sú platné pre vertikálnu inštaláciu. Rozmerové tolerancie a výrobné možnosti podľa aktuálnych podmienok. Výňatok z celkového výrobného programu, možné vyrobiť aj iné kombinácie. Viac na www.vak.sk/kontakt.

 

Technické údaje tu uvedené sú platné v čase tlače a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Hodnoty sa vzťahujú k údajom dodávateľov alebo sú získané v nezávislých skúšobniach v súlade s platnými normami.

Potrebujete poradiť?