VAK LOGO

Tabuľky

Technické špecifikácie izolačných skiel

celosklene_konstrtukcie

TopTherm Plus – štandardná tepelná izolácia

 
Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Reflexia
LR % (±2)
TopTherm4 – 12AR – 41,3806213
TopTherm4 – 14AR – 41,2806213
TopTherm4 – 16AR – 41,1806213
TopTherm Plus4 – 10AR – 4 – 10AR – 40,8704918
TopTherm Plus4 – 12AR – 4 – 12AR – 40,7704918
TopTherm Plus4 – 14AR – 4 – 14AR – 40,6704918
TopTherm Plus4 – 14KR – 4 – 14KR – 40,5704918
TopTherm Plus4 – 16AR – 4 – 16AR – 40,6704918
TopTherm Plus4 – 18AR – 4 – 18AR – 40,5704918

 

TopTherm Plus Pure – tepelná izolácia s prirodzenou farebnou neutralitou

 

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Reflexia
LR % (±2)
TopTherm Pure4 – 12AR – 41,3826412
TopTherm Pure4 – 14AR – 41,2826412
TopTherm Pure4 – 16AR – 41,1826412
TopTherm Plus Pure4 – 10AR – 4 – 10AR – 40,8745314
TopTherm Plus Pure4 – 12AR – 4 – 12AR – 40,7745314
TopTherm Plus Pure4 – 14AR – 4 – 14AR – 40,6745314
TopTherm Plus Pure4 – 14KR – 4 – 14KR – 40,5745314
TopTherm Plus Pure4 – 16AR – 4 – 16AR – 40,6745314
TopTherm Plus Pure4 – 18AR – 4 – 18AR – 40,5745314

 

TopTherm Plus EcoHeat – multifunkčná tepelná izolácia so zvýšeným tepelným ziskom

 
Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Reflexia
LR % (±2)
TopTherm Plus EcoHeat4 – 12AR – 4 – 12AR – 40,8736218
TopTherm Plus EcoHeat4 – 12KR – 4 – 12KR – 40,6736218
TopTherm Plus EcoHeat4 – 14AR – 4 – 14AR – 40,7736218
TopTherm Plus EcoHeat4 – 14KR – 4 – 14KR – 40,6736218
TopTherm Plus EcoHeat4 – 16AR – 4 – 16AR – 40,7736218

TopTherm Plus SunShield – minimalizovaný prestup slnečnej energie

 

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Reflexia
LR % (±2)
TopTherm SunShield Neutral6 – 16AR – 41,1463813
TopTherm SunShield Svetlomodrý6 – 16AR – 41,1443621
TopTherm SunShield Modrý6 – 16AR – 41,1272328
TopTherm SunShield Striebro6 – 16AR – 41,1191729

 

TopTherm Plus SunShield Duo – kombinácia dobrej solárnej ochrany a optimálnej tepelnej izolácie (pre dvojsklá) 

 
Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Reflexia
LR % (±2)
TopTherm SunShield DUO 74/426 – 16AR – 41,0744212
TopTherm SunShield DUO 70/406 – 16AR – 41,1724212
TopTherm SunShield DUO 70/356 – 16AR – 41,0703714
TopTherm SunShield DUO 61/326 – 16AR – 41,0613413
TopTherm SunShield DUO 60/276 – 16AR – 41,0602713
TopTherm SunShield DUO 51/266 – 16AR – 41,0512716
TopTherm SunShield DUO Striebro 48/35 T6 – 16AR – 41,1483546
TopTherm SunShield DUO 41/216 – 16AR – 41,0412218
TopTherm SunShield DUO Striebro 32/21 T6 – 16AR – 41,1322119
 

TopTherm Plus ZeroNoise – štandardná zvuková izolácia

Typ skla Konštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
LT%
g
LR%
Vzduchová nepriezvučnosť
RW v dB
Spektrum prispôsobenia
C;Ctr
TopTherm ZeroNoise 30/24 4 – 16AR – 4 1,1 * 30 -1; -4
TopTherm ZeroNoise 34/28 6 – 16AR – 6 1,1 * 34 -2; -5
TopTherm ZeroNoise 35/32 8 – 16AR – 8 1,1 * 35 -2; -5
TopTherm ZeroNoise 36/26 6 – 16AR – 4 1,1 * 36 -1; -5
TopTherm ZeroNoise 37/28 8 – 16AR – 4 1,1 * 37 -2; -6
TopTherm ZeroNoise 37/36 10 – 16AR – 10 1,1 * 37 -1; -3
TopTherm ZeroNoise 38/30 8 – 16AR – 6 1,1 * 38 -2; -6
TopTherm ZeroNoise 40/32 10 – 16AR – 6 1,1 * 40 -2; -5
TopTherm ZeroNoise 41/36 10 – 20AR – 6 1,2 * 41 -2; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 33/36 4 – 12AR – 4 – 12AR – 4 0,7 * 33 -2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 36/38 6 – 12AR – 4 – 12AR – 4 0,7 * 36 -2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 37/44 8 – 14AR – 4 – 14AR – 4 0,6 * 37 -2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 39/40 8 – 12AR – 4 – 12AR – 4 0,7 * 39 -2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 39/42 8 – 12AR – 4 – 12AR – 6 0,7 * 39 -1; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 41/44 10 – 12AR – 4 – 12AR – 6 0,7 * 41 -2; -5

*Hodnoty g, LT a LR  sa líšia v závislosti od použitého povlaku

 

TopTherm Plus ZeroNoise SC – zvuková izolácia Silence

 
Typ skla Konštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
LT%
g
LR%
Vzduchová nepriezvučnosť
RW v dB
Spektrum prispôsobenia
C;Ctr
TopTherm ZeroNoise SC 37/27 8 VSG SC – 14AR – 4 1,2 * 37 -1; -5
TopTherm ZeroNoise SC 38/29 8 VSG SC – 16AR – 4 1,1 * 38 -2; -6
TopTherm ZeroNoise SC 40/31 8 VSG SC – 16AR – 6 1,1 * 40 -3; -7
TopTherm ZeroNoise SC 41/33 8 VSG SC – 16AR – 8 1,1 * 41 -2; -7
TopTherm ZeroNoise SC 42/35 8 VSG SC – 20AR – 6 1,2 * 42 -2; -6
TopTherm ZeroNoise SC 43/37 8 VSG SC – 20AR – 8 1,2 * 43 -2; -6
TopTherm ZeroNoise SC 44/35 8 VSG SC – 16AR – 10 1,1 * 44 -2; -6
TopTherm ZeroNoise SC 45/37 8 VSG SC – 18AR – 10 1,2 * 45 -2; -6
TopTherm ZeroNoise SC 47/38 12 VSG SC – 16AR – 8 VSG SC 1,1 * 47 -2; -6
TopTherm ZeroNoise SC 49/42 12 VSG SC – 20AR – 8 VSG SC 1,2 * 49 -2; -6
TopTherm ZeroNoise SC 50/42 8 VSG SC – 20AR – 12 VSG SC 1,2 * 50 -2; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 41/43
8 VSG SC – 12AR – 4 – 12AR – 6 0,7 * 41 -2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 42/45
8 VSG SC – 12AR – 4 – 12AR – 8 0,7 * 42 -2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise SC 43/49 8 VSG SC – 14AR – 4 – 14AR – 8 0,6 * 43 -2; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 46/50 8VSGSC-14AR-4-14AR-8VSGSC 0,6 * 46 -2; -7
TopTherm Plus ZeroNoise SC 47/50 8VSGSC-12AR-6-12AR-10vsgsc 0,7 * 47 -2; -7

*Hodnoty g, LT a LR  sa líšia v závislosti od použitého povlaku

TopTherm Secure – bezpečnostné sklo, TopTherm Plus Secure – tepelná izolácia v kombinácii s bezpečnostným sklom

 
Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Hrúbka prvku
mm
TopTherm Secure     
TopTherm Secure P1A33.1 / 33.2   6,5 / 7
TopTherm Secure P2A44.2   8,5
TopTherm Secure P3A44.3   9
TopTherm Secure P4A33.4 / 44.4   7,5 / 9,5
TopTherm Secure P5A44.6/55.6/66.6   10 / 12 / 14
TopTherm Secure P6B_   15
TopTherm Secure P7B_   22
TopTherm Secure P8B_   27
TopTherm Plus Secure     
TopTherm Secure P1A7 – 16AR – 41,2785727
TopTherm Secure P2A9 – 16AR – 41,2785729
TopTherm Secure P3A9 – 16AR – 41,2785729
TopTherm Secure P4A10 – 16AR – 41,2785630
TopTherm Secure P5A12 – 16AR – 41,2785632
TopTherm Secure P6B15 – 16AR – 61,2734837
TopTherm Secure P7B17 – 16AR – 61,2734839
TopTherm Secure P8B27 – 16AR – 61,2714349

Legenda: AR = Argón, KR = Kryptón, Ug = súčiniteľ tepelnej priepustnosti, LT = svetelný činiteľ prestupu svetla, g = súčiniteľ celkovej priepustnosti slnečného žiarenia, LR = vonkajšia reflexia svetla, RW = index vzduchovej nepriezvučnosti, C;Ctr = spektrum hodnôt prispôsobenia, VSG = vrstvené bezpečnostné sklo, VSG SC = vrstvené bezpečnostné sklo so zlepšenými zvukovo-izolačnými vlastnosťami

 

Určené hodnoty sú platné pre vertikálnu inštaláciu. Rozmerové tolerancie a výrobné možnosti podľa aktuálnych podmienok. Výňatok z celkového výrobného programu, možné vyrobiť aj iné kombinácie. Viac na www.vak.sk/kontakt.

 

Technické údaje tu uvedené sú platné v čase tlače a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Hodnoty sa vzťahujú k údajom dodávateľov alebo sú získané v nezávislých skúšobniach v súlade s platnými normami.

Potrebujete poradiť?