VAK LOGO

Zvuková izolácia

Zvukovo izolačné sklá - TopTherm ZeroNoise

Naše prostredie je čoraz hlučnejšie a súkromná aj verejná doprava neustále rastie. Pred rastúcim hlukom nie je v bezpečí nikto. Dnes ešte tiché miesta môžu byť zajtra tiež vystavené intenzívnemu hluku.

Zvukovoizolacne_sklo
Zvuková izolácia zeronoise

TopTherm Plus

Zeronoise

Protihlukové sklá udržia nežiaduci hluk vonku a vy si tak môžete užívať ticho a pokoj.

Hluk predstavuje vážny problém, bez ohľadu na to, či je spôsobený dopravou, železnicou, lietadlami alebo výrobnými závodmi. V našom každodennom živote sme hlukom obklopení. Protihlukové sklá TopTherm Plus ZeroNoise boli navrhnuté tak, aby chránili vaše priestory pred nežiaducim hlukom. Protihlukové zasklenie odfiltruje nadmerný hluk a s ním spojené nežiaduce vplyvy. Najlepšie vlastnosti sú dosiahnuteľné vďaka našej rozsiahlej ponuke izolačných dvojskiel a trojskiel.

Funkcia a štruktúra zvukovo izolačného skla

Vysoko výkonné zvukovo izolačné sklo je možné dosiahnuť nasledujúcimi opatreniami:

Zvýšená hrúbka skla
Zlepšenie tlmenia zvuku len v dôsledku silnejších tabúľ skla v symetrickej štruktúre nie je príliš účinné.

 

Asymetrická štruktúra
V prípade izolačného skla s asymetrickou štruktúrou sa znižuje pôsobenie pôvodnej frekvencie. Náhodné poklesy sú zjavné pri rôznych frekvenciách, preto je dosiahnuté jasné zlepšenie tlmenia zvuku.

 

Kombinácia s vrstveným alebo bezpečnostným vrstveným sklom 
Medzivrstvy obsahujúce jednu alebo viac vrstiev fólie vytvárajú ohybne mäkšie listy a tým menej výrazné náhodné poklesy.

 

Plnenie dutiny plynom 
V závislosti od špecifickej štruktúry sa dá zvuková izolácia zlepšiť použitím kryptónového tepelnoizolačného plynu alebo zmiešaných plynov argónu / kryptónu.

 

Laminované bezpečnostné sklo s fóliou TopTherm Silence (SC) 
Vývoj novej, špeciálnej akustickej PVB fólie poskytol prelom pri snahe o dodanie dokonalého výrobku pre akustické zasklenie najvyššej kvality. Tento výrobok kombinuje v izolačnom skle vynikajúce zvukovo izolačné vlastnosti so všetkými bezpečnostnými výhodami bežnej PVB fólie.

 

Tlmenie zvuku monolitickým sklom 
V monolitickom laminovanom bezpečnostnom skle preukazuje fólia TopTherm SC vynikajúcu zvukovú izoláciu. Z hľadiska zvukovej izolácie sa dosiahne zlepšenie až do 2 DB s laminovaným bezpečnostným sklom so štandardnou PVB fóliou v porovnaní s plaveným sklom rovnakej hrúbky. V prípade fólie TopTherm SC je dosiahnuté zlepšenie o 5 dB v hodnote zníženia zvuku v porovnaní s plaveným sklom s rovnakou celkovou hrúbkou. Optimalizácia zloženia fólie vytvára zlepšený produkt, ktorý opäť merateľne zvyšuje redukciu zvuku, a to najmä v izolačných zaskleniach pozostávajúcich z jedného až troch laminovaných bezpečnostných skiel. Výrobok spĺňa všetky požiadavky štandardného laminovaného bezpečnostného skla – vrátane tých pre strešné a pádu brániace zasklenia.

Najčastejšie používanou veličinou z hľadiska akustických vlastností sklených výplní je index zvukovej nepriezvučnosti Rw, vyjadrovaný v jednotkách dB a určujúci izolačnú schopnosť prvku proti zvuku šíriacemu sa vzduchom.

 

Zvukovo izolačné sklá, ktoré majú v skladbe vrstvené sklo, môžu slúžiť zároveň ako bezpečnostné zasklenie.

 

Všetky sklá je možné farbiť v odtieňoch RAL.

zvukova_izolacia