VAK LOGO

Ozdobné mriežky izolačných skiel

Výber správneho okna zahŕňa aj zohľadnenie regionálnych architektonických štýlov alebo špecifických požiadaviek zákazníka. Mriežka je jedným z najobľúbenejších dizajnových prvkov, ktoré obohacujú dizajn okna.

Rozdelením povrchu skla mriežkou sa spestruje a prispôsobuje vzhľad budov s okolitými budovami alebo sa jednoducho napĺňajú dizajnové predstavy klienta. Pri rekonštrukcii historických okien s mriežkami sa pôvodný charakter zodpovedajúci štýlu budovy musí spravidla zachovať. Podlieha teda silným regionálnym rozdielom v štýle a frekvencii ich použitia.

Ozdobná mriežka - izolačné sklá - okná - VAK
Ozdobne mriežky

Sklo rozdelené priečnikmi (pravé mriežky)

Niekoľko malých izolačných skiel sa individuálne namontuje do okenného krídla v ktorom ich od seba oddeľujú okenné profily. Tento typ mriežok má historický pôvod: pred vynájdením procesu plavenia skla bolo jednoducho nemožné vyrábať veľkoplošné zasklenie. Táto formálne bežná konštrukčná metóda pre jednoduché sklo má dnes početné nevýhody pre moderné tepelnoizolačné sklo. Zaťaženie okrajového spoja malých jednotiek izolačného skla je oveľa vyššie ako pri veľkej jednotke izolačného skla. Po druhé, rozdelenie skla na jednotlivé malé tabule má negatívny vplyv na tepelný a akustický výkon. Ďalšou úvahou sú vyššie náklady na výrobu okien. Z týchto dôvodov sa toto zasklenie rozdelené priečnikmi v súčasnosti používa veľmi zriedkavo.

Dištančné mriežky (falošné priečniky, duplex alebo vidiecke mriežky)

Vonkajší vzhľad „pravých mriežok“ je šikovne imitovaný dištančnými mriežkami: obdĺžniková časť (mriežka Duplex), ktorá sa na jej viditeľných stranách podobá rozpernému rámu, je inštalovaná v dutine izolačného skla. Na vonkajšej aj vnútornej strane okna pripevňuje výrobca okien sekcie pokrývajúce zasklenie v časti mriežky na sklených tabuliach tak, aby ladili s daným typom okna. Malé jednotky izolačných skiel sú napodobnené z hľadiska vzhľadu „skutočnými” mriežkami, aj keď v skutočnosti je inštalovaná len jedna tabuľa izolačného skla. V takomto prípade nesmie byť Duplex umiestnený v dutine v kontakte so sklom. Mriežky Duplex musia byť preto užšie ako okrajový dištančný rámik. Toto je jediný spôsob ako zachovať stanovené minimálne vzdialenosti medzi mriežkou v dutine a plochou skla.

mriezky farby

Mriežky v izolačnom trojskle

V prípade izolačného trojskla odporúčame montovať mriežky len v jednej z dvoch dutín. To prináša okrem iného tepelné výhody. Mriežky, ktoré sú inštalované v obidvoch dutinách izolačného trojskla, nemôžu byť z dôvodu výrobných tolerancií nikdy 100% súbežné. Aj z tohto dôvodu je vhodné inštalovať mriežky len do jednej z dutín.

Dizajn a farebnosť mriežok