VAK LOGO

Posuvné sklené steny

Mobilné steny sa štandardne používajú na presklenie stavebných otvorov malých až stredných šírok. Pri otváraní/zatváraní sú sklené panely samostatne posúvané po spodnej vodiacej koľajnici, čím je možné individuálne nastaviť šírku otvorenia/zatvorenia otvoru. Pri zatváraní sú panely paralelne zasúvané prekrývaním a preto si systém nevyžaduje žiaden dodatočný bočný priestor. Štandardné použitie systému je pri delení priestoru posuvnou sklenenou priečkou, resp. pri zasklievaní nevykurovaných miestností.

Možné riešenia

Skladacie sklenené steny - posuvné VAK

Ukážky využitia posuvných sklených stien