VAK LOGO

„Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

Názov a sídlo prijímateľa:Stanislav Vančo – VAK izolačné a dizajnové sklá, Pri Majeri 646, 95621 Jacovce
Názov projektu:Rozvoj spoločnosti VAK
Začiatok realizácie projektu:11/2018
Koniec realizácie projektu:04/2019
Hlavný cieľ projektu:Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy Stanislav Vančo – VAK izolačné a dizajnové sklá, a to prostredníctvom obstarania technologického celku – automatického skladového systému.
Miesto realizácie projektu:Jacovce
Výška poskytnutého príspevku:153 166,66 €
Logo operačného programu:*
Odkazy na webové sídla:www.opvai.sk / www.partnerskadohoda.gov.sk
Fotodokumentácia:Priebežne budeme aktualizovať

* Logo operačného programu