Bezpečnostné sklo – TopTherm Secure

Bezpečnostné sklo sa využíva v domácnostiach ale aj v kanceláriách či verejných budovách s vyššou frekvenciou pohybu ľudí. Bezpečnostné sklo sa používa na zasklenie obchodných výkladov, sklenené steny a dvere, sklenené zábradlia a podobne.

Sklo ako multifunkčný fasádny prvok ponúka celý rad možností prevedenia pre pasívne a nízko-energetické stavby. Kombináciou izolačných skiel s bezpečnostným sklom TopTherm Secure, sa všetky bezpečnostné aspekty ochrany spájajú s inovatívnymi riešeniami pre stropné, pádu alebo vlámaniu brániace zasklenia. V prípade poškodenia, bezpečnostné sklo vysokej kvality významne znižuje riziko zranenia, a tak poskytuje aktívnu i pasívnu ochranu.

a) Ochrana pred úrazom spôsobeným rozbitím skla (pasívna bezpečnosť)

napr. vo dverách, deliacich stenách, vestibuloch, schodiskách, stropných alebo pochôdznych zaskleniach a sanitárnych priestoroch.

Celkovo sa podľa lámavosti rozlišujú tri typy skiel:

Typ A: početné praskliny s množstvom úlomkov ktoré majú ostré hrany (štandardné plavené sklo)

štandardné plavené sklo

Typ B: početné praskliny, úlomky sú držané pohromade a nerozlomia sa (vrstvené sklo (laminované))

vrstvené sklo

Typ C: roztrieštenie s veľkým počtom relatívne malých úlomkov (tvrdené sklo (kalené))

tvrdené sklo

b) Bezpečnostné zasklenie odolné voči prieniku (aktívna bezpečnosť)

Sklo odolné voči hodeným objektom a vlámaniu. 
Efektívna ochrana (definovaná v triedach) proti násilnému vlámaniu založená na kombinácii skla a pevných elastických medzivrstiev.

Nepriestrelné sklo
Tieto typy skla sú tiež kombináciou skla a pevných elastických medzivrstiev, pričom práve sklo svojím majoritným zastúpením anuluje energiu strely, čo je prioritou.

Sklo odolné voči výbuchu 
Toto sklo zabraňuje tomu, aby tlakové vlny z výbuchu vnikli do miestnosti a spôsobili vážne škody. Ochranný efekt musí byť zohľadnený v spojení so všetkými priľahlými komponentmi.

Sklo s ochranno/bezpečnostnými vlastnosťami je rozdelené na:

  • Drôtené sklo alebo leštené drôtené sklo
  • Tvrdené bezpečnostné sklo TopTherm Dur
  • Vrstvené bezpečnostné sklo TopTherm Lam

Drôtené sklo

Drôtené sklo je valcované sklo v ktorom je vložené drôtené pletivo. Ak je sklo mechanicky zničené, drôtené pletivo drží úlomky pohromade tak aby poskytovalo určitý stupeň ochrany pred poranením z pádu skla. Drôtená vložka nezvyšuje, ale naopak znižuje pevnosť v ohybe. Drôtené sklo sa v prípade vystavenia nárazu zbortí rýchlejšie ako klasické plavené sklo. Z dôvodu rôznych koeficientov tepelnej rozťažnosti skla a drôteného pletiva a stavu rezaných okrajov, drôtené sklo reaguje na tepelné namáhanie citlivejšie ako plavené sklo. Drôtené sklo sa môže používať na miestach, kde nie je možné očakávať žiadne mechanické alebo tepelné namáhanie.

TopTherm DUR – tvrdené bezpečnostné sklo

Tvrdené bezpečnostné sklo je kalené sklo, ktoré sa v kontrolovaných podmienkach uvedie do stavu konštantného rozloženia napätia zahriatím, za ktorým nasleduje prudké schladenie.

Týmto spôsobom je tvrdené bezpečnostné sklo vybavené novými materiálovými vlastnosťami kde v porovnaní so štartovacím produktom:

  • Zvýšená pevnosť v ohybe
  • Zvýšená odolnosť voči nárazu
  • Zvýšená odolnosť voči tepelnému šoku
  • Zvýšená bezpečnosť v prípade deštrukcie rozbitím na malé neostré častice

Kombinácia s ostatnými sklami

TopTherm DUR môže byť spracované do vrstveného bezpečnostného skla. Tvrdené bezpečnostné sklo môže byť vybavené nízko emisnou vrstvou TopTherm Plus (low-E) alebo povlakom s funkciou solárnej ochrany TopTherm SunStop.

TopTherm DUR je kombinovateľné so všetkými izolačnými sklami TopTherm.

TopTherm LAM - Vrstvené bezpečnostné sklo

Vrstvené bezpečnostné sklo je laminované sklo ktoré sa skladá z dvoch alebo viacerých sklených tabúľ, ktoré sú spojené s vysoko odolnými pružnými medzivrstvami. Táto medzivrstva (PVB fólia) môže byť buď číra alebo farebná, na požiadanie môže mať zlepšené zvukovo-izolačné vlastnosti (PVB SC), môže tiež filtrovať UV žiarenie alebo kombinovať ďalšie špeciálne funkcie ako napríklad vložené fotovoltaické články.

Vrstvené bezpečnostné sklo

Štruktúra

Štruktúra a hrúbka prvku je prispôsobená bezpečnostným požiadavkám, ktoré sú kladené na zasklenie. Sklo odolné voči hodeným objektom a vlámaniu môže byť prispôsobené príslušným bezpečnostným požiadavkám počtom vrstiev skla a hrúbkou PVB medzivrstiev. Čím viac vrstiev skla a čím hrubšie PVB vrstvy, tým vyššia je odolnosť voči prieniku. Odolnosť voči streľbe sa zvyšuje s nárastom počtu vrstiev skla rôznej hrúbky.

Vlastnosti

Na rozdiel od tvrdeného bezpečnostného skla, vrstvené bezpečnostné sklo sa v prípade poškodenia nerozpadne na malé častice ale zachováva si zamýšľaný ochranný efekt. Výsledkom je usporiadanie malých sklenených črepín spojených s PVB fóliou čo predstavuje len malé riziko zranenia.

Pasívna ochrana – vrstvené bezpečnostné sklo

V aplikáciách presklení brániacich pádu ako sú zábradlia, stropy alebo steny vo frekventovaných priestoroch budov je pasívna bezpečnosť rozhodujúca. Vďaka efektu zlepených črepín skla PVB fóliou sa dá predísť zraneniam spôsobených prelomením zasklenia a prepadnutím.

Kombinácie

Vrstvené bezpečnostné sklo má rovnakú odolnosť voči tepelnému šoku ako štandardné plavené sklo. Na zlepšenie týchto vlastností je možné pri jeho výrobe použiť tvrdené sklo TopTherm Dur. Vrstvené bezpečnostné sklo spracované do izolačného skla dodáva nielen požadovaný stupeň bezpečnosti, ale zvyčajne aj zlepšenú zvukovú izoláciu. TopTherm Lam môže byť vybavené nízko emisnou vrstvou TopTherm Plus (low-E) alebo povlakom s funkciou solárnej ochrany TopTherm SunStop.

TopTherm Lam môže byť kombinované so všetkými izolačnými sklami TopTherm.

Technická špecifikácia

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Hrúbka prvku
mm
TopTherm Secure
TopTherm Secure P1A33.1 / 33.2 6,5 / 7
TopTherm Secure P2A44.2 8,5
TopTherm Secure P3A44.3 9
TopTherm Secure P4A33.4 / 44.47,5 / 9,5
TopTherm Secure P5A44.6/55.6/66.610 / 12 / 14
TopTherm Secure P6B_15
TopTherm Secure P7B_ 22
TopTherm Secure P8B_ 27
TopTherm Plus Secure
TopTherm Plus Secure P1A 7 - 16AR - 41,2785727
TopTherm Plus Secure P2A9 - 16AR - 41,2785729
TopTherm Plus Secure P3A9 - 16AR - 41,2785729
TopTherm Plus Secure P4A10 - 16AR - 41,2785630
TopTherm Plus Secure P5A12 - 16AR - 41,2785632
TopTherm Plus Secure P6B15 - 16AR - 61,2734837
TopTherm Plus Secure P7B17 - 16AR - 61,2734839
TopTherm Plus Secure P8B27 - 16AR - 61,2714349

AR = Argón, Ug = súčiniteľ tepelnej priepustnosti, LT = svetelný činiteľ prestupu svetla, g = súčiniteľ celkovej priepustnosti slnečného žiarenia

Určené hodnoty sú platné pre vertikálnu inštaláciu. Rozmerové tolerancie a výrobné možnosti podľa aktuálnych podmienok. Výňatok z celkového výrobného programu, možné vyrobiť aj iné kombinácie. Viac na www.vak.sk/kontakt.

Technické údaje tu uvedené sú platné v čase tlače a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Hodnoty sa vzťahujú k údajom dodávateľov alebo sú získané v nezávislých skúšobniach v súlade s platnými normami.

Vyžiadajte si

cenovú ponuku

Potrebujete poradiť?

Zavolajte nám