TopTherm Plus

Štandardné tepelnoizolačné sklo s nízko-emisným povlakom (low-E).

Šetrenie energií high-tech sklom

Systém extrémne tenkej vrstvy sa aplikuje na číru tabuľu pomocou technicky sofistikovaného procesu vysokotlakového magnetrónového pokovu. Táto vrstva má schopnosť prenášať krátkovlnné žiarenie (slnečnú energiu) takmer bez obmedzenia, ale odráža dlhovlnné žiarenie, ako je napríklad kúrené alebo telesné teplo. Tabuľa je preto pre väčšinu tepelného žiarenia nepriepustná. Teplo sa udržiava v miestnosti a výrazne znižuje energetické straty. Na optimalizáciu tepelnej izolácie sa dutina ešte pri výrobe plní tepelne izolujúcim plynom.

Technická špecifikácia

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
Svetelná priepustnosť
LT % (±2)
Slnečná priepustnosť
g % (±2)
Reflexia
LR % (±2)
TopTherm Plus4 - 12AR - 41,3806213
TopTherm Plus4 - 14AR - 41,2806213
TopTherm Plus4 - 16AR - 41,1806213
TopTherm Plus4 - 10AR - 4 - 10AR - 40,8704918
TopTherm Plus4 - 12AR - 4 - 12AR - 40,7704918
TopTherm Plus4 - 14AR - 4 - 14AR - 40,6704918
TopTherm Plus4 - 14KR - 4 - 14KR - 40,5704918
TopTherm Plus4 - 16AR - 4 - 16AR - 40,6704918
TopTherm Plus4 - 18AR - 4 - 18AR - 40,5704918

AR = Argón, KR = Kryptón, Ug = súčiniteľ tepelnej priepustnosti, LT = svetelný činiteľ prestupu svetla, g = súčiniteľ celkovej priepustnosti slnečného žiarenia, 
LR = vonkajšia reflexia svetla

Určené hodnoty sú platné pre vertikálnu inštaláciu. Rozmerové tolerancie a výrobné možnosti podľa aktuálnych podmienok. Výňatok z celkového výrobného programu, možné vyrobiť aj iné kombinácie. Viac na www.vak.sk/kontakt.

Technické údaje tu uvedené sú platné v čase tlače a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Hodnoty sa vzťahujú k údajom dodávateľov alebo sú získané v nezávislých skúšobniach v súlade s platnými normami.

Vyžiadajte si

cenovú ponuku

Potrebujete poradiť?

Zavolajte nám