Strešné zasklenie

Strešné zasklenie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou dnešnej architektúry. Energetické hľadisko, integrácia prírody a potreba väčšieho svetla sa dostali do popredia vo všetkých oblastiach výstavby budov. Zasklenie strechy podlieha zvláštnym namáhaniam a to vzhľadom na skutočnosť, že sklo musí vykonávať funkcie ktoré predtým zastávali skúšané a testované nepriehľadné komponenty.

Plánovanie

Tvar budovy, geografická poloha, druh použitia a dizajn ovplyvňujú detaily realizácie vo veľkom rozsahu. Ovplyvňujúce premenné sú:

 • výška inštalácie v m nad hladinou mora
 • stavebná výška
 • typ skla
 • rozmery skla
 • nosná konštrukcia
 • záťaž vetrom
 • snehová záťaž
 • sklon
 • hmotnosť zasklenia
 • energetické požiadavky
 • bezpečnosť
 • podmienky pre inštaláciu (prístupové cesty, lešenie, výťah, atď.)

Výška inštalácie

Je potrebné očakávať rôzne zaťaženie snehom a vetrom v závislosti od polohy a umiestnenia. Hodnoty musia byť posudzované pri každej stavbe individuálne. Tlak plynovej dutiny izolačného skla môže byť potrebné nastaviť na tlak vzduchu v mieste inštalácie.

Izolačné sklo

Izolačné sklo je štruktúrované v oblasti strechy nasledovne: vonkajšia tabuľa z plaveného skla alebo tvrdeného bezpečnostného skla. Vnútorná (izbová) tabuľa z vrstveného bezpečnostného skla.

Presadené izolačné sklo

Vrchná tabula skla sa dá presadiť na vytvorenie okrajového odkvapu. Okrajový tmel izolačného skla musí byť chránený v oblasti presadeného okraju buď emailovaním alebo ako alternatíva môže byť použitý tmel odolný voči UV žiareniu kedy nie je potrebné emailovanie. Aby sa zabránilo prasknutiu skla v dôsledku rôznych povrchových teplôt, hĺbka vloženia vnútornej (izbovej) tabule skla nesmie prekročiť 20 mm. Vloženie skla musí byť vetrané.

Uhol sklonu

Ak sú uhly sklonu príliš malé, je dôležité zabezpečiť aby voda mohla odtekať. Najmä v prípade vyčnievajúcich profilov existuje riziko vody stojacej na zasklení.

Strešné zasklenie s funkciou regulácie slnečnej energie

Slnečné žiarenie ako ho bežne poznáme vie byť často nepríjemné - v závislosti od polohy slnka a trvania expozície môže spôsobovať prehrievanie miestností. Tento aspekt musí byť zohľadnený už počas plánovania a to najmä pokiaľ ide o šikmé zasklenie. Pre túto aplikáciu sú vhodné izolačné sklá so zníženým prestupom slnečnej energie TopTherm SunShield. Riešením môžu byť aj integrované žalúzie/rolety značky ScreenLine® ktoré dokážu plniť funkciu solárnej ochrany a zároveň nevyžadujú žiadnu údržbu. Výber typu tienenia závisí od rôznych faktorov, napríklad využitie budovy, umiestnenie, typ šikmého zasklenia atď.

Vyžiadajte si

cenovú ponuku

Potrebujete poradiť?

Zavolajte nám