TopTherm Plus ZeroNoise

Hluk je všadeprítomnou súčasťou našich súčasných životov. Ľudské telo reaguje na neustály hluk nášho životného prostredia fyzickou i psychickou záťažou. K zníženiu hluku na sotva počuteľnú úroveň sú potrebné zvukovo izolačné riešenia, ktoré sa prispôsobia danej zvukovej situácii. Zvukovú izoláciu vieme zvýšiť rôznymi spôsobmi, jedným z nich je asymetrická štruktúra izolačného skla.

Technická špecifikácia

Typ sklaKonštrukcia skla
mm
Tepelná priepustnosť
Ug W/m²K
LT%
g
LR%
Vzduchová nepriezvučnosť
RW v dB
Spektrum prispôsobenia
C;Ctr
TopTherm Plus ZeroNoise 30/244 - 16AR - 41,1*30-1; -4
TopTherm Plus ZeroNoise 34/28 6 - 16AR - 61,1*34-2; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 35/32 8 - 16AR - 81,1*35-2; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 36/26 6 - 16AR - 41,1*36-1; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 37/28 8 - 16AR - 41,1*37-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 37/3610 - 16AR - 101,1*37-1; -3
TopTherm Plus ZeroNoise 38/30 8 - 16AR - 61,1*38-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 40/3210 - 16AR - 61,1*40-2; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 41/3610 - 20AR - 61,2*41-2; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 33/36 4 - 12AR - 4 - 12AR - 40,7*33-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 36/38 6 - 12AR - 4 - 12AR - 40,7*36-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 37/44 8 - 14AR - 4 - 14AR - 40,6*37-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 39/40 8 - 12AR - 4 - 12AR - 40,7*39-2; -6
TopTherm Plus ZeroNoise 39/42 8 - 12AR - 4 - 12AR - 60,7*39-1; -5
TopTherm Plus ZeroNoise 41/4410 - 12AR - 4 - 12AR - 60,7*41-2; -5

AR = Argón, Ug = súčiniteľ tepelnej priepustnosti, LT = svetelný činiteľ prestupu svetla, g = súčiniteľ celkovej priepustnosti slnečného žiarenia, LR = vonkajšia reflexia svetla, RW = index vzduchovej nepriezvučnosti, C;Ctr = spektrum hodnôt prispôsobenia

*Hodnoty g, LT a LR  sa líšia v závislosti od použitého povlaku

Určené hodnoty sú platné pre vertikálnu inštaláciu. Rozmerové tolerancie a výrobné možnosti podľa aktuálnych podmienok. Výňatok z celkového výrobného programu, možné vyrobiť aj iné kombinácie. Viac na www.vak.sk/kontakt.

Technické údaje tu uvedené sú platné v čase tlače a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Hodnoty sa vzťahujú k údajom dodávateľov alebo sú získané v nezávislých skúšobniach v súlade s platnými normami.

Vyžiadajte si

cenovú ponuku

Potrebujete poradiť?

Zavolajte nám