Izolačné sklá

Izolačné sklá sú v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou modernej výstavby. Izolačné sklá predstavujú začiatok energeticky efektívnych skiel nového desaťročia zastupujúcich pokrokové riešenia.

 • Izolačné sklo musí spĺňať celý rad náročných kritérií, medzi ktoré patria ako tepelne izolačné, tak zvukovo izolačné a požiarne kritériá.

 • Skladajú sa z dvoch alebo troch tabúľ skla v hrúbkach a druhoch zodpovedajúcich funkčným, mechanickým a estetickým nárokom. Vzdialenosť medzi tabuľami skla, vymedzuje rôzne široký dištančný profil naplnený vysúšacím prostriedkom - molekulovým sitom. 
 • Obvodové spojenie tabúľ skla a dištančného profilu je zabezpečené adhéznym, trvale plastickým tmelom a vonkajší obvod tabúľ skla a dištančného profilu je vyplnený trvale pružným dvojzložkovým tmelom, čo zaručuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Túto kvalitu nám zabezpečujú materiály renomovaných značiek ako napríklad tabuľové ploché sklo od Saint – Gobain v zastúpení spoločnosťou Venisklo s. r. o. 
 • Obvodové tmely od spoločnosti Kömerling, parou neprepustný butil G115 – vonkajšie obvodové tmelenie - dvojkomponetný polysulfid GD 116 a molekulové sito Fhonosorb od spoločnosti Grace Davison, ďalej dištančné rámiky spoločnosti Helima profil Nirotek z ušľachtilej ocele a jedinečný profil teplého okraja Swisspacer spoločnosti Saint Gobain. Samotná výroba izolačných skiel je zabezpečená technológiou Lysec Austria.
 
izolačné sklá VAK

izolačné sklo
 
 • Izolačné sklá a ich použitie

 • Izolačné sklá sa používajú na zasklievanie otvorových konštrukcií stavieb, a to pre priaznivé tepelno a zvukovoizolačné vlastnosti. Dôležitými veličinami pri izolačnom skle sú súčiniteľ prechodu tepla Ug, ktorý predstavuje mieru straty tepla z priestoru W/m2.K a celková priepustnosť slnečného žiarenia g, ktoré sa dostáva cez okná do interiéru. 
 • Kombinácia skladby skiel dovoľuje zvýrazňovať prednosti rôznych typov skla a vyhovieť rôznym funkčným vlastnostiam. 
 • Izolačné sklo s medzisklennou fóliou predstavuje celé spektrum využitia pri presklených otvorových prvkov, ale aj u celosklenených stien, fasád a ďalších špeciálnych aplikácií.
 • Štandardné izolačné dvojsklá 

 • Štandardné izolačné dvojsklo sa skladá z dvoch sklenených tabúľ skla pričom jedna z tabúľ je opatrená povlakom z mikroskopických ušľachtilých kovov a kovových oxidov. Tieto vrstvy zlepšujú úžitkové vlastnosti tepelnej izolácie a protislnečnej ochrany izolačného dvojskla.
 • Štandardné izolačné trojsklá 

 • V dnešnej dobe, keď ceny palív a energií stále rastú, je dobré zamerať pozornosť na prostriedok, ktorý nám náklady na túto spotrebu značne zníži. Izolačné trojsklo je veľmi úspešným riešením úspory tepla v nami ponúkanom sortimente. Svoje uplatnenie nájdu najmä pri nízkoenergetických, pasívnych domov a ďalej u tých zákazníkov, ktorí vyžadujú len tie najlepšie tepelnoizolačné parametre.
 • Výhody izolačného skla

 • znižuje náklady na vykurovanie
 • znižuje zaťaženie životného prostredia emisiami oxidu uhličitého
 • zabezpečuje príjemnú klímu v byte, ako aj v blízkosti okien
 • ochraňuje Vás i Vašich blízkych pred úrazom v dôsledku prasknutia skla
 • redukuje hluk
 • ochraňuje dom pred nevítanými návštevníkmi
 • zabezpečuje ochranu pred slnečnými lúčmi
 • Funkcie izolačného skla

 • Z hľadiska funkcie vyrába firma Vančo a Krajčovič izolačné sklá: 
  TOPTHERM - štandardné izolačné sklo 
  TOPTHERM PLUS (CLIMAPLUS®) - tepelnoizolačné sklo 
  TOPTHERM LUX - izolačné sklo s protislnečnou ochranou 
  KONTRATOPTHERM - zvukovoizolačné sklo


Cenová ponuka Izolačné sklo
Meno:
E-mail:
Telefón:
Správa: